ติดต่อเรา

บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด48 ถนนตรัสวงศ์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000* กรุณายืนยันตัวตน

ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด
(สาขา ดอยสะเก็ด)200 หมู่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

(053)495290
(053)495293

บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด
(สาขา อ้อมเมือง)318/1 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(053)812450-1
(053)812452

โรงงาน เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ อุตสาหกรรม188 หมู่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220


(053)495541-3
(053)495544