ไม้อัด

ไม้อัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาโดยการนำไม้บางหลายแผ่นมาประกอบให้ยึดติดด้วยกาว ลักษณะที่สำคัญคือ การจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่นมีแนวเสี้ยนขวางตั้งฉากกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีจำนวนตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป มีการใช้กาวเป็นวัสดุยึดตรึงไม้อัดไว้ แบ่งเป็น 2 ประเภท