ไม้ตกแต่ง

ไม้ตกแต่ง คือวัสดุที่ผลิตขึ้นจากไม้เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งบ้าน ให้มีความสวยงามเพิ่มความน่าอยู่ให้กับที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น มีหลากหลายประเภท ได้แก่ หมวดตกแต่งพื้น อาทิ ชุดบันได ลูกนอน ลูกกรง หมวดตกแต่งผนัง อาทิ ไม้คิ้ว ไม้บัว ไม้ฝา ไม้ระแนง หมวดตกแต่งฝ้าและชายคา อาทิ ฉลุเชิงชาย กาแล หมวดตกแต่งทั่วไป อาทิ ป้าย ตัวหนังสือ โคมไฟ ศาลพระภูมิ หิ้งพระ เป็นต้น - ไม้ตกแต่งไม้จริง - ไม้ตกแต่งไม้ทดแทน แบ่งเป็น 2 ประเภท